900 KG MNIEJ – CORPORATE WELLNESS W WYKONANIU ALL FOR BODY

22 czerwca 2016
900 KG MNIEJ – CORPORATE WELLNESS W WYKONANIU ALL FOR BODY

Corporate wellness opiera się na idei dbałości o zdrowie pracowników, to sposób na poprawę ich kondycji psychofizycznej i satysfakcji, co ma swoje pozytywne odzwierciedlenie w efektywności organizacji i jej wynikach. Jakiś czas temu odwiedziliśmy jedną ze współpracujących z nami firm i sprawdziliśmy, jakie efekty udało się nam wspólnie osiągnąć.

JAK BYŁO (I JEST W WIELU FIRMACH)?

Zwolnienia chorobowe, złe samopoczucie pracowników, nieobecność spowodowana problemami prywatnymi wydają się być nieodłącznymi elementami każdej firmy  – jednak czy na pewno tak musi być? To „naturalne zjawisko” występuje na coraz większą skalę i warto zadać sobie pytanie o jego przyczyny. Kierowani przeczuciem, że jest to tylko wierzchołek góry lodowej, postanowiliśmy zbadać kondycję jednej z krakowskich korporacji.


grafika1Liczby, które zebraliśmy podczas wywiadów dobrze obrazują skalę problemu. Dowiedzieliśmy się, że codziennie nieobecne w pracy jest prawie 20% załogi. Wystarczy przełożyć te statystyki na swoje najbliższe otoczenie w pracy – co piątego z naszych współpracowników zawsze nie ma w pracy, to już przemawia do naszej wyobraźni, prawda? Najczęstszymi powodami są choroby, złe samopoczucie, problemy na tle rodzinnym, ale również załamania nerwowe. Zaglądnęliśmy również do danych publikowanych co pół roku przez ZUS – porównując rok 2014 i 2015 w skali całego kraju odnotowano wzrost liczby zwolnień chorobowych o 11,2%, a długości absencji pracowników o 8,3%.

Dodatkowo zauważyliśmy, że aż 80% pracowników biurowych odżywia się w niewłaściwy sposób lub nie przywiązuje wagi do jakości swoich posiłków, a przez to zmaga się nadwagą.

Musimy mówić, jakie pociąga to za sobą konsekwencje? Nieregularne posiłki, „śmieciowe” jedzenie połączone z brakiem aktywności fizycznej rzutują na zdrowie i samopoczucie, a to z kolei szybko prowadzi do obniżenia efektywności pracy, problemów zawodowych i prywatnych, stresujących sytuacji… i błędne koło znowu się zapętla.

BRAK EFEKTYWNYCH ROZWIĄZAŃgrafika2

Problem braku aktywności fizycznej oraz zbilansowanej diety nie tkwi w niechęci pracowników do podejmowania takich działań, ale w braku odpowiedniego środowiska pracy, które uwrażliwiałoby ich na kwestie prozdrowotne. Aż 24% ludzi pracujących w korporacji przyznało, że nie korzysta z treningów, ponieważ brakuje im leadershipu, czyli trenerów i dietetyków, którzy przekazaliby im specjalistyczną wiedzę oraz zmotywowali do działania.

Trend ten najłatwiej zaobserwować na przykładzie programów benefitowych wykorzystywanych w korporacjach. Posiadasz np. karty Multisport korzysta z niej 2-3 razy w miesiącu, a więc wejście pracownika do siłowni kosztuje średnio 50 zł.  Wniosek jest jeden – takie działanie korporacji jest bardzo nieefektywne, a środki przeznaczone na programy benefitowe nie mają odzwierciedlenia  w lepszej kondycji fizycznej i psychicznej pracowników.

WSPÓLNY SUKCES

Stwierdzenie, że wprowadzanie naszego programu corporate wellness pozytywnie wpłynęło na zdrowie, kondycję oraz świadomość swojego ciała nie do końca obrazuje sukces, jaki wspólnie odnieśliśmy.  A jeśli powiemy, że współpracując z 200-osobową załogą korporacji pozbyliśmy się 900 kg zbędnej tkanki tłuszczowej? Które dzięki wypracowanej systematyczności, dużej motywacji i świadomości potrzeby dbania o własne zdrowie zamieniliśmy na pewnie jeszcze większą liczbę mięśni i liczbę tryskających endorfin liczonych już tonach? 😉

grafika3

Do tego dokładamy jeszcze inne „skutki uboczne” – lepsze samopoczucie pracowników pozytywnie wpłynęło na atmosferę pracy i integrację zespołu oraz zmniejszenie liczby zwolnień chorobowych, a to bezpośrednio znalazło odzwierciedlenie w większej efektywności całej firmy, budowie jej wizerunku wśród pracowników oraz na rynku.

Najmilsze dla nas statystyki mówią, że aż 92% naszych klientów jest zadowolonych z naszych działań i tego, z jakim zapałem przekładamy je na efekty. Teraz zostaje nam dobić do 100%! 😉